Referat af Generalforsamling i MBC den 23. maj 2006

Årets generalforsamling blev afholdt tirsdag den 23. maj 2006 i klublokalet i Gl. Måløvhal.

Efter at formand Karsten Friis havde budt velkommen til de ca. 20 fremmødte medlemmer, blev Thomas Spange Olsen valgt til dirigent og han kvitterede med at konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet.
Stemmetællere: Lasse Reimers og Jesper Sonne
Referent: Mona Hansen

Formændenes beretninger, (gengivet nedenfor) samt regnskab, blev enstemmigt godkendt.

Der var ingen indkomne forslag

Følgende blev valgt til bestyrelse og udvalg.

Eventuelt:

Der blev drøftet forskellige muligheder for anvendelse af overskud på regnskabet. Bestyrelsen arbejder videre med forslagene.
Der er kommet nye spilleregler (DBF), så der skal spilles til 21 med "running score"
Anni L. Nielsen takkede bestyrelsen for et godt stykke arbejde.
Karsten Friis: Tak til Tine og Lasse for deres store arbejde.
Generalforsamlingen sluttede med en sandwich og en fadøl leveret fra Cafeteriet af Måløv Boldklub.

Bestyrelse og udvalg ser herefter således ud i sæson 2006/2007

Bestyrelse:

Ungdomsudvalg:

Seniorudvalg:

Voksenudvalg:

Bestyrelsens beretning.

Beretning for Ungdomsudvalget

Beretning for Seniorudvalget

Beretning for Voksen Fællesspil udvalget