Bestyrelsens beretning 2006

v/ Formand Karsten Friis

Tak til alle for en god sæson:

Alle er med til at gøre MBC til en dejlig klub, hvor det er sjovt at spille og som det er en fornøjelse og en ære at være formand for.

Det er fjerde gang jeg aflægger beretning som formand for klubben, og jeg kan heldigvis endnu en gang se tilbage på en god sæson, både sportslig, socialt og økonomisk

Vi har i år kunne indberette det højeste medlemstal i klubbens historie: 520. I en tid hvor mange andre badminton klubber stagnerer eller går tilbage, siger dette noget om klubbens succes. En af grundene til dette er selvfølgelig udbygningen af Måløv-området, men det er glædelig at konstatere, at MBC har været i stand til at tiltrække sin del af nytilflytterne og samtidig fastholde sine eksisterende medlemmer.

Det store medlemstal gjorde, at vi til den kommende sæson fik tildelt 10 ekstra hal-timer. I praksis betyder det dog ikke så meget, da vi i forvejen råder over disse timer. Vi søgte – og fik – nemlig sidste år de timer, som de var ledige efter den ordinære halfordeling.
Men de ekstra 10 timer stillede os stærkt i de årlige forhandlinger om haltid, hvor vi i år blev presset hårdt af en ny, energisk og utraditionel bestyrelse fra Måløv Boldklub.
Vi kan således råde over nogenlunde samme haltider næste sæson, som i sidste.

Om halfordelingen kan yderligere tilføjes, at vi i denne sæson havde et problem med weekendfordelingen, hvor MB havde taget mange weekender til stævner. Samme problemstilling har eksisteret i flere andre haller i kommunen, så fordelingsreglerne var inden denne sæson ændret således, at fodboldklubber maximalt kan afholde 3 indendørsstævner på en sæson.
Denne regelændring er et direkte resultat af idrætsforeningerne samarbejde i BMSI (Ballerup, Måløv, Skovlunde Idrætsunion). MBC er aktiv i denne sammenslutning, og har stor glæde af samarbejdet, hvor erfaringer og meninger udvekslet frit mellem kommunens idrætsforeninger.

Bestyrelsen har i denne sæson bestået af:

Bestyrelsen viste sin store kompetence, da den vandt Danmarksmesterskabet i bestyrelsesarbejde i efteråret 2005. Konkurrencen var udskrevet at DGI og foregik i Borrevejle Idrætscenter.

Vi har i den forgange sæson måtte sige farvel til vores klublokale på Brydegården. Vi brugte ikke lokalet meget og fortrak derfor til sekretariatet i Gl. Måløvhal, som vi deler med MB. Vores gamle lokale tjener nu andre foreninger som har mere brug for det end os.

For år tilbage forsøgte MBC at starte en bordtennis klub i Måløv op. Det lykkedes som bekendt ikke, men klubben har siden været ejer af fire professionelle bordtennis borde. Disse er nu solgt til Måløvhallen, så de sidste resten af vores bordtennis eksperiment er nu afhændet. Vi brugte det indkomne beløb som en del af betalingen for 4 nye tællestole til Gl. Måløvhal.

Kommunen arbejder på at udforme en ”Frivillighedspolitik”. Første version har været til høring i klubber og foreninger, og vi har i bestyrelsen læst og kommenteret udkastet. Vores høringssvar indeholder en generel positiv kvittering for de overordnede visioner og principper, som vi faktisk mener, er identiske med de i dag gældende politiske ønsker. Men samtidig anbefaler vi en handlingsplan for at føre politikken ud i livet. Specielt mener vi ikke, at ønskerne om at drage nytte af de frivilliges erfaringer og viden gennemføres i praksis.

Klubmesterskaberne blev afholdt i slutningen af april. Først ungdommen over en weekend, og i den efterfølgende uge kæmpede de voksne om titlerne. Det var et stort og krævende men meget vellykket arrangement, som blev afsluttet med klubfesten. Den blev i år for første gang afholdt i Cafeteriet i den nye hal og havde ikke mindre en 70 deltagere. Dette er vist rekord i nyere tid.

Driften af cafeteriet er efterfølgende overtaget af Boldklubben, og traktementet her i aften er MBC første officielle engagement med de nye forpagtere. Forud for MB’s overtagelse blev alle klubberne opfordret til at være med i driften, men det viste sig hurtigt, at der ikke var basis for deltagelse fra andre end MB. Men det betyder bestemt ikke, at vi ikke støtter MB’s initiativ. Vi beundrer deres entusiasme og ønsker dem alt muligt held og lykke.

Af løst og fast fra bestyrelsens virke i det forgangne år kan nævnes:

De var hvad jeg havde at sige. Og med disse ord, vil jeg overlade scenen til vores tre udvalgsformænd, som vil aflægge beretning for hver af de tre afdelinger.

Karsten Friis
Formand
23/5-06