Beretning for Seniorafdelingen 2006

v/Udvalgsformand Søren Larsen

Beretning mangler. Kort referat gengivet nedenfor

Seniorudvalgsformanden kunne berette om en sæson, hvor de sportslige mål måtte prioriteres ned på grund af stor afgang fra 1. holdet, men hvor det sociale sammenhold til gengæld har haft stor fremgang. Og som en glædelig nyhed kunne han berette, at både 2. og 3. holdet forbliver i deres rækker, medens 1. holdet som ventet rykker en række ned.