Beretning fra Voksen Fællesspil 2006

v/udvalgsformand Finn Mathorne

Fællesspillet

Fællesspillet har generelt igen i år været velfungerende, dog var der en lidt deltagermæssigt sløv opstart, muligvis p.g.a. det gode september vejr.Gennemsnittet i år har været 18/aften mod 19 sidste år så ned 4 hold, er der ikke længere de store problemer med oversiddere.
Der har været lidt turbulens på torsdagsholdene, hvor samlingen af pigerne på samme hold, blev så stor en succes, at herrerne fik for få herrekampe. Fornyet opdeling havde derimod igen negativ effekt på fremmødet på det ene hold. Det håber vi på at få løst ved at torsdagsholdene kommer til at spille på samme tidspunkt i de 2 Måløvhaller. Det giver større fleksibilitet og forhåbentligt en social styrkelse i samværet bagefter.

Holdturneringen

Vi havde i år 8 tilmeldte hold, men trak herreholdet i SBKR rækken, da seniorerne i starten af sæsonen havde brug for hjælp fra motionisterne.
Holdene har klaret sig fint med 3 puljevindere blandt mix holdene. Tinas mix.2 hold var for suverænt og bliver rykket 2 rækker op til næste sæson og bliver mix.1 holdet. Thomas og Renes mix.3 hold vandt puljefinalen og rykker en række op ligesom Tonis mix. 4 hold, der dog tabte puljefinalen.
På veteranholdet, som blev nr. 2 i rækken og rykker op i A-rækken, laver Peter Clausen et fremragende arbejde med at integrere de seniorer, der aldersmæssigt kan deltage på holdet og det bliver spændende at følge holdet næste sæson.Alle hold fortsætter næste sæson og derudover tilmeldes et nyt mix-hold med Inge Kristensen som primus motor-de er allerede begyndt træningen !

Andre tiltag

Vi har som de foregående år haft glæde af træning 4 gange af seniorerne.
Der har som tidligere været 2 weekend træninger med Jeppe Krag og Dorthe Æbelø. Det er generelt vellykkede dage og på sidste træning havde vi rekord tilmelding med 22 og dermed følgende pladsproblem.
Igen i år havde vi intern holdturnering. Vi benyttede begge haller, men måtte desværre udskyde den ene kamp, pga. Seniorernes afslutningsfest, så det betød for stor spredning i det efterfølgende traktement. Vi vil prøve at finde en mere velvalgt dag næste år, men derudover var det rigtigt godt med en kamp mellem et blandet seniorhold og veteranholdet.

Jeg vil gerne sige tak til dem har hjulpet til i årets løb, bl.a. julefrokostudvalget og klubfesten. Sidstnævnte havde den hidtil største antal deltagere med 69 og blev i mine øjne en fremragende fest for hele klubben.
Tak til holdlederne, som igen i år har passet deres arbejde forbilledligt.
Måske lidt trivielt, men det skal igen nævnes at Ole igen i denne sæson har lavet et fremragende og tidskrævende arbejde med mapperne, som vi slet ikke kan undvære.
Den største tak skal dog lyde til hele udvalget. I passer jeres arbejde punktligt og er altid parate til hjælpe.

Vi tager i år afsked med Carsten(1 år) ,Ivan (3 år) og Torben (2 år) i udvalget. Tak for jeres indsats. Vi har heldigvis fundet 3 afløsere, da Pernille Pedersen, Thomas Spange Olsen og Finn Jørgensen har indvilget i at stille op til udvalget.Hvis der er andre der ønsker at være med er I velkomne.
Per,Jan Jeppesen,Jan Munk,Jens og Morten genopstiller-det er resten af udvalget rigtigt glade for.

Singleligaen ”døde” med Jakobs flytning til Jylland, men der er forlydender om at han vil genoplive den og at der desuden vil blive startet en kvinde single liga.

Jeg vil gerne sige tak til seniorerne for et godt samarbejde i sæsonens løb, bl.a tak for jeres forståelse omkring haltiden om torsdagen i den kommende sæson.
Set fra motionist vinkel har samarbejdet og det sociale samvær aldrig været bedre.

Derudover vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde med god opbakning til det arbejde vores udvalg laver.