Indmeldelse og medlemskab

Indmeldelse foretages ved at udfylde indmeldelsesformularen eller ved henvendelse til formanden. Når ansøgninger er bekræftet og kontingentet betalt, er man medlem, indtil man melder sig ud. Ved udmeldelse efter sæsonsart refunderes kontingentet ikke - hverken helt eller delvist.

Opkrævning på kontingent for efterfølgende sæson udsendes af klubben ved sæsonstart. Medlemmer, som ikke betaler den tilsendte kontingetopkrævning, ekskluderes af klubben.

Det vil normalt være muligt at deltage i træningen et par gange, inden man beslutter sig for at melde sig ind.

Link til indmeldelsesformular

Link til Måløv Badminton Clubs persondatapolitik