Referat af Generalforsamling i MBC den 26. februar 2009

Generalforsamlingen blev afholdt den 26. feb. 2009 og alt foregik i god ro og orden, med Thomas Spange Olsen som dirigent. Bestyrelsen havde stillet forslag om, at udvide bestyrelsen med ét bestyrelsesmedlem og samtidig reducere antallet af suppleanter fra to til én.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget og bestyrelsen har konstituerede sig som følger:

Beretninger fra bestyrelsen og udvalgene samt regnskabet blev godkendt uden kommentarer og valg af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer blev afviklet.
Karsten Friis takkede Jesper Sonne, som har valgt at stoppe som ungdoms formand, for en god indsats.
Generalforsamlingen blev vanen tro afsluttet med en bid brød og lidt væske til ganen.

Følgende blev valgt til udvalg.

Ungdomsudvalg:

Seniorudvalg:

Voksenudvalg:

Beretninger: