Ordinær Generalforsamling
i Måløv Badminton Club

Måløv Badminton Club indkalder til ordinær generalforsamling år 2009

Torsdag d. 26. februar kl. 19.30
i klublokalet ved Måløvhallerne

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formændenes beretninger
 4. Regnskab. Kan se her.
 5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
  Bestyrelsen stiller forslag om, at udvide bestyrelsen med ét bestyrelsesmedlem og samtidig reducere antallet af supleanter fra to til én. Se forslag her.
 6. Valg efter lovene
  Valg til bestyrelsen:
  Ungdomsudvalgsformand Jesper Sonne ønsker at stoppe før tid
  Følgende er på valg til bestyrelsen i henhold til klubbens vedtægter:
  1. Næstformand Toni Madsen
  2. Kasserer Birte Bachmann
  3. Senior udvalgsformand Jesper W. Nielsen
  4. Suppleant Alf Johansen
  Valg til udvalg:
  (Navne foreligger endnu ikke)
 7. Eventuelt

Sædvanen tro byder klubben på en bid brød og lidt til tørsten.

din lokale klub -
både for eliten og for hele familien

Måløv Badminton Club