Forslag til ændring af foreningens vedtægter fremsat af bestyrelsen på generalforsamlingen den 26. februar 2009.

Baggrund:

Det er formålet med forslaget at ændre sammensætningen i bestyrelsen, således at denne udvides med et bestyrelsesmedlem og antallet af suppleanter sættes ned fra 2 til 1. Ændringen skyldes at bestyrelesen reelt har arbejdet på denne måde i flere år, idet suppleant Ole Thystrup har arbejde i bestyrelsen på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Ændring i §6 Klubbens ledelse:

Eksisterende tekst:

Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt formændene for de bestående udvalg.

Stk. 2. Valg til bestyrelsen foregår som følger:

  1. Formand, sekretær, ungdomsformand, formand for voksen fællesspil samt 1 suppleant vælges på lige årstal.
  2. Næstformand, kasserer, seniorudvalgsformand samt 1 suppleant vælges på ulige årstal.
  3. Valgene gælder for en periode af 2 år.
  4. Udvalgene kan i tilfælde hvor formanden træder tilbage indenfor valgperioden, konstituere sig med en ny formand, valgt iblandt de resterende udvalgsmedlemmer, for resten af perioden.

Foreslås ændret til:

Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær, bestyrelsesmedlem samt formændene for de bestående udvalg.

Stk. 2. Valg til bestyrelsen foregår som følger:

  1. Formand, sekretær, ungdomsformand, formand for voksen fællesspil vælges på lige årstal.
  2. Næstformand, kasserer, seniorudvalgsformand, bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal.
  3. Valgene gælder for en periode af 2 år. Dog vælges hvert år en suppleant for en periode af 1 år.
  4. Udvalgene kan i tilfælde hvor udvalgsformanden træder tilbage indenfor valgperioden, konstituere sig med en ny formand, valgt iblandt de resterende udvalgsmedlemmer, for resten af perioden.

 

På bestyrelsen vegne

Karsten Friis
7. februar 2009