Referat af Generalforsamling i MBC den 17/5-2001

Årets generalforsamling blev afholdt torsdag den 17. maj 2001 i klublokalet i Måløvhallen. Efter at formand Jan Rodtwitt havde budt velkommen til de i alt 36 fremmødte medlemmer, blev Kurt Schmidt valgt til dirigent og han kvitterede med at konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet.

Formændenes beretninger, (gengivet nedenfor) samt det fremlagte regnskab, blev enstemmigt godkendt.

Følgende blev valgt til bestyrelse og udvalg:

Bestyrelse og udvalg ser herefter således ud i sæson 2000/2001:

Bestyrelse:

Udvalg:

Annie Nielsen og Aase Reilund modtog begge gaver og blomster som tak for mange års indsats for klubben.

Formandens beretning.

Beretning for Ungdomsudvalget

Beretning for Seniorudvalget

Beretning for Voksen Fællesspil udvalget