Ordinær Generalforsamling
i Måløv Badminton Club

Måløv Badminton Club indkalder til
ordinær generalforsamling år 2024

Torsdag d. 22. februar 2024 kl 18
i Glasburet i Ny Måløvhal

 

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formændenes beretninger
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg efter vedtægterne
  Valg til bestyrelsen. På valg er:
  • Formand Karsten Friis - modtager genvalg.
  • Sekretær Jan Munk - modtager genvalg
  • Ungdomsudvalgsformand - Peder Thyme stiller op til valg
  • Voksenfællesspiludvalgsformand Thomas Hvass - modtager genvalg
  • Seniorudvalgsformand - Toke Flyger er tiltrådt i årets løb og stiller op til valg
  • Bestyrelsesmedlem nr. 2: stillingen vakant
  • Suppleant
  Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Jeppe Krag
 7. Eventuelt

Sædvanen tro byder klubben på en bid brød og lidt til tørsten.

Opdateret d. 22-01-2024