Ordinær Generalforsamling
i Måløv Badminton Club

Måløv Badminton Club indkalder til
ordinær generalforsamling år 2023

Torsdag d. 23. februar 2023 kl 18
i Glasburet i Ny Måløvhal

 

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formændenes beretninger
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg efter vedtægterne
  Valg til bestyrelsen. På valg er:
  • Næstforrmand Flemming Borg - modtager genvalg.
  • Kasserer Birte Bachmann - modtager genvalg
  • Ungdomsudvalgsformand
  • Seniorudvalgsformand
  • Bestyrelsesmedlem Jakob Jespersen – modtager valg
  • Suppleant
  Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Jeppe Krag
 7. Eventuelt

Sædvanen tro byder klubben på en bid brød og lidt til tørsten.

Opdateret d. 04-10-2022