Ordinær Generalforsamling
i Måløv Badminton Club

Måløv Badminton Club indkalder til
ordinær generalforsamling år 2022

Torsdag d. 10. februar 2022 kl 18
i Glasburet i Ny Måløvhal

 

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formændenes beretninger
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg efter vedtægterne
  Valg til bestyrelsen. På valg er:
  • Formand Karsten Friis - modtager genvalg.
  • SekretærJan Munk - modtager genvalg
  • Ungdomsudvalgsformand Martin Liebach - modtager genvalg
  • Seniorudvalgsformand
  • Ungdomsudvalgsformand Martin Liebach – modtager valg
  • Voksenfællesspiludvalgsformand Thomas Hvass – modtager valg
  • Suppleant
  Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Jeppe Krag
 7. Eventuelt

Sædvanen tro byder klubben på en bid brød og lidt til tørsten.

Opdateret d. 21.01-2022