Hvad koster det?

Kontingent for sæson 2024/25

 

Priser for medlemskab af klubben en hel sæson pr. person

Aktivitet Pris Bolde  
Miniton Kr. 900 Inkl.  
Ungdom fællestræning Kr. 1150 Inkl.  
Ungdom turneringstræning Kr. 1560 Inkl.  
Seniortræning Kr. 1075 Ekskl. 1)
Fællespil voksne Kr. 950 Ekskl. 2)
Banetime, single Kr. 1100 Ekskl.  
Banetime, double Kr. 800 Ekskl.  
Flexibel banetime Kr. 800 Ekskl.  
Medlemskab lite kr. 175 Ekskl. 3)
Basis medlemskab kr. 500 Ekskl. 4)
1) Boldpenge for Senior opkræves 2 gange årligt - pt kr. 550 pr. halvår
2) Boldpenge for VFS opkræves 2 gange årligt - pt kr. 300 pr. halvår
3) Medlemskab lite giver fuldt medlemskab af klubben, men giver kun ret til at aktivt at spille et meget begrænset antal gange pr. sæson (p.t. er antallet sat til 6)
4) Basis medlemskab, giver fuldt medlemskab af klubben, men giver kun ret til at spille som afløser på banetime, på turneringshold eller lignende. Boldpenge er ikke inkluderet, men vil blive opkrævet særskilt afhængig af aktivitetsniveauet. Et basismedlem kan kun deltage i VFS-træningen maksimalt 8 gange i løbet af sæsonen.
5) Et basis- eller light medlem kan i løbet af sæsonen vælge at blive opgraderet til ordinært medlem mod at betale differencen i kontingent for den resterende del af sæsonen.

Alle priser er pr. person. Prisen for en fast banetime forudsætter to (single) eller 4 (double) betalende spillere pr. bane.

Familie rabat, er et tilbud til dem, der gerne vil spille på fast banetime med deres børn. De to voksne betaler normalt kontingent (banetime, single), men børnene kan spille med på banen gratis. Eneste betingelse er at klubben kender børnenes navn og alder.

Skaf et medlem og få 15% rabat. Rabatten fratrækkes kontingentet den følgende sæson.

For andre priser: kontakt klubben.

Kontingent opkræves normalt pr. 1/9. Opkrævningsgebyr kr. 15 (gratis hvis tilmeldt PBS). Boldpenge opkræves normalt pr. 1/9 og 1/2.

Kombinationer af flere aktiviteter:

Klubbens kontingent (undtagen medlemskab light) er sammensat af et grundbeløb, samt en afgift for den enkelte aktivitet. Grundbeløbet er kr. 500,-. Hvis man deltager i flere aktiviteter, findes det samlede kontingent ved at lægge priserne for aktiviteterne sammen og fratrække grundbeløbet for de ekstra aktiviteter. F.eks. vil en double-banetime plus deltagelse i voksen fællesspil koste: 800 + 950 - 500 = 1250 kr.

Ved indmeldelse efter 1/7 fastsættes prisen efter følgende rabatsatser:

Indmeldelse pr. Rabat
01/07 - 14/10 0%
15/10 - 14/11 20%
15/11 - 14/12 35%
15/12 - 14/01 50%
15/01 - 14/02 60%
15/02 - 14/03 70%
15/03 - 14/04 80%
15/04 - 30/06 90%

Sæsonen er pt. defineret således:

Aktivitet Fra Til
Miniton Medio august Ultimo juni
Ungdomstræning Medio august Ultimo juni
Voksen Fællesspil Medio august 31. maj
Seniortræning Medio august 31. maj
Banetimer Medio august Ultimo juni

For voksen fællesspil og seniortræning er der mulighed for sommerspil i juni, juli samt starten af august mod betaling af boldpenge, pt: kr. 250

Visse banetimer kan kun spille til 31. maj. Forhør dig med klubben om det gælder den banetime du spiller på.

Medlemskab

Det vil normalt være muligt at deltage i træningen et par gange, inden man beslutter sig for at melde sig ind.

Indmeldelse foretages ved at udfylde ansøgning på denne hjemmeside (se under "kontakt/indmeldelse") eller ved henvendelse til formanden. Når ansøgninger er bekræftet og kontingentet betalt, er man medlem, indtil man melder sig ud. Ved udmeldelse efter sæsonsart refunderes kontingentet ikke - hverken helt eller delvist.

Opkrævning på kontingent for efterfølgende sæson udsendes af klubben ved sæsonstart. Medlemmer, som ikke betaler den tilsendte kontingetopkrævning, ekskluderes af klubben.

 

Opdateret d. 06-06-2024