Hvad koster det?

Kontingent for sæson 2023/24

 

Priser for medlemskab af klubben en hel sæson pr. person

Aktivitet Pris Bolde  
Miniton Kr. 800 Inkl.  
Ungdom fællestræning Kr. 1050 Inkl.  
Ungdom turneringstræning Kr. 1500 Inkl.  
Seniortræning Kr. 975 Ekskl. 1)
Fællespil voksne Kr. 850 Ekskl. 2)
Banetime, single Kr. 1000 Ekskl.  
Banetime, single weekend Kr. 950 Ekskl.  
Banetime, double Kr. 725 Ekskl.  
Banetime, double weekend Kr. 700 Ekskl.  
Flexibel banetime Kr. 725 Ekskl.  
Medlemskab lite kr. 150 Ekskl. 3)
Basis medlemskab kr. 450 Ekskl. 4)
1) Boldpenge for Senior opkræves 2 gange årligt - pt kr. 500 pr. halvår
2) Boldpenge for VFS opkræves 2 gange årligt - pt kr. 275 pr. halvår
3) Medlemskab lite giver fuldt medlemskab af klubben, men giver kun ret til at aktivt at spille et meget begrænset antal gange pr. sæson (p.t. er antallet sat til 6)
4) Basis medlemskab, giver fuldt medlemskab af klubben, men giver kun ret til at spille som afløser på banetime, på turneringshold eller lignende. Boldpenge er ikke inkluderet, men vil blive opkrævet særskilt afhængig af aktivitetsniveauet. Et basismedlem kan kun deltage i VFS-træningen maksimalt 8 gange i løbet af sæsonen.
5) Et basis- eller light medlem kan i løbet af sæsonen vælge at blive opgraderet til ordinært medlem mod at betale differencen i kontingent for den resterende del af sæsonen.

Alle priser er pr. person. Prisen for en fast banetime forudsætter to (single) eller 4 (double) betalende spillere pr. bane.

Familie rabat, er et tilbud til dem, der gerne vil spille på fast banetime med deres børn. De to voksne betaler normalt kontingent (banetime, single), men børnene kan spille med på banen gratis. Eneste betingelse er at klubben kender børnenes navn og alder.

Skaf et medlem og få 15% rabat. Rabatten fratrækkes kontingentet den følgende sæson.

For andre priser: kontakt klubben.

Kontingent opkræves normalt pr. 1/9. Opkrævningsgebyr kr. 15 (gratis hvis tilmeldt PBS). Boldpenge opkræves normalt pr. 1/9 og 1/2.

Kombinationer af flere aktiviteter:

Klubbens kontingent (undtagen medlemskab light) er sammensat af et grundbeløb, samt en afgift for den enkelte aktivitet. Grundbeløbet er kr. 450,-. Hvis man deltager i flere aktiviteter, findes det samlede kontingent ved at lægge priserne for aktiviteterne sammen og fratrække grundbeløbet for de ekstra aktiviteter. F.eks. vil en double-banetime samt deltagelse i voksen fællesspil koste: kr. 725 + kr. 850 - kr. 450 = kr. 1125.

Ved indmeldelse efter 1/7 fastsættes prisen efter følgende rabatsatser:

Indmeldelse pr. Rabat
01/07 - 14/10 0%
15/10 - 14/11 20%
15/11 - 14/12 35%
15/12 - 14/01 50%
15/01 - 14/02 60%
15/02 - 14/03 70%
15/03 - 14/04 80%
15/04 - 30/06 90%

Sæsonen er pt. defineret således:

Aktivitet Fra Til
Miniton Medio august Ultimo juni
Ungdomstræning Medio august Ultimo juni
Voksen Fællesspil 1. september 30. april
Seniortræning Medio august 30. april
Banetimer 1. september 30. april

For voksen fællesspil og seniortræning er der mulighed for sommerspil i august og maj-juni mod betaling af boldpenge, pt: kr. 200

Visse banetimer har mulighed for at spille fra medio august til ultimo juni. Forhør dig med klubben om det gælder den banetime du spiller på.

Medlemskab

Indmeldelse foretages ved at udfylde ansøgning på denne hjemmeside (se under "kontakt/indmeldelse") eller ved henvendelse til formanden. Når ansøgninger er bekræftet og kontingentet betalt, er man medlem, indtil man melder sig ud. Ved udmeldelse efter sæsonsart refunderes kontingentet ikke - hverken helt eller delvist.

Opkrævning på kontingent for efterfølgende sæson udsendes af klubben ved sæsonstart. Medlemmer, som ikke betaler den tilsendte kontingetopkrævning, ekskluderes af klubben.

Det vil normalt være muligt at deltage i træningen et par gange, inden man beslutter sig for at melde sig ind.

 

Opdateret d. 17-03-2023