GENERALFORSAMLING

Så er årets højdepunkt - Klubmesterskab for både voksne og ungdom vel overstået og det er tid til Generalforsamling - kom og vær med til at gøre generalforsamlingen til det, det gerne skulle være. Et konstruktivt arbejdsfælleskab for hele klubben.

MBC står over for store opgaver og udfordringer, og uden din aktive indsats og hjælp bliver det meget svært for bestyrelse og udvalg at klare opgaverne tilfredsstillende - til glæde for alle parter.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

onsdag d. 27. maj kl. 19.30, Måløvhallen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Optælling af fremmødte medlemmer.
 4. Formændenes beretninger.
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 6. Indkomne forslag.
  Herunder sammenlægning af motionist- og oldboysafdelingen.
 7. Valg efter lovene.
 8. På valg er:
  til bestyrelsen:
  formanden: Jan Rodtwitt
  sekretær: Gitte Friis
  motionistudv.formand: Jan og Karsten ønsker ikke genvalg
  oldboysformand: Mogens Christensen: ønsker ikke at fortsætte
  ungdomsudv.formand: Rete Trap
  suppleant til bestyrelsen: Ulla Christensen
 9. til udvalgene:
  ungdomsudvalg: Gitte og Lis Annette
  motionistudv.: 3-4 medlemmer skal vælges
  oldboysudv.: Annie Nielsen
  M. Christensen ønsker ikke at forsætte
  seniorudv.: Tue Micheelsen, Pia Ostenfeldt

 10. Eventuelt

Som sædvanlig er klubben efterfølgende vært ved en let buffet for deltagerne i generalforsamlingen.

 

KLUBMESTERSKAB 1998

På nuværende tidspunkt er årets højdepunkt Klubmesterskab for henholdsvis voksne og børn. vel overstået. Flere hundrede kampe blev det til fordelt over i alt 6 dage. Turneringsledelsen takker for den flotte deltagelse, den gode stemning og den udviste sportsånd og fairness. Også en stor tak til det fremmødte publikum, uden hvem et klubmesterskab slet ikke ville være det samme. Også en tak til Heidi. Hvor er det rart, at man nu kan få slukket tørsten og stillet den værste sult i hyggelige omgivelser.

Og så fik vi fundet årets mestre, se resultatlisten!

 

AMTSMESTERSKAB INDIVIDUELT

I år har MBC sædvanen tro haft rigtig mange deltagere med i DGI-Roskildes Amtsmesterskab. Og det med amtsmesterskab er åbenbart lige noget for Måløv, for igen i år har vi opnået rigtig mange flotte placeringer - udover at vi i klubben er stolte over at kunne mønstre så mange deltagere.

Af resultater, som er nået til redaktionens kendskab skal nævnes:

U 17 A 1. præmie HS: Kasper Friis

U 17 A 1. præmie HD: Kasper/Steffen Jessen

U 15 C 2. præmie HS: Jesper Nielsen

U 13 B 3. præmie DD: Nina Friis/Mia Sørensen

U 13 C 1. præmie HS: Jonas Frederiksen

U 13 C 3. præmie HS: Jimmi Holm

U 13 C 1. præmie HD: Jimmi Holm/Morten B. Jørgensen

U 13 C 1. præmie MD: Marie Bohlbro/Jonas Frederiksen

U 13 C 2. præmie HD: Jeppe Skou-Madsen/Jonas Frederiksen

U 11 C 2. præmie HS: Nicolai Nielsen

Skulle nogen være overset, undskylder redaktionen mange gange. Ring straks 44 65 83 85 og vi vil prøve at råde bod på skaden.

 

LANDSMESTERSKABER INDIV.

Her kvalificerede Berit Clausen sig til landsmesterskaberne individuelt ved at vinde udtagelsesstævnet i U15 C-rækken, men desværre rakte det ikke til nogen placering i det endelige landsmesterskab. Men prøv igen!

Også Sidsel, U 11, kvalificerede sig til det individuelle landsmesterskab i C-rækken, men var her så uheldig både i single og double i første kamp at møde konkurrencens senere vinder, så hun måtte også se sig besejret.

 

LANDSMESTERSKABER HOLD

Her blev både U 17 A og U-13 B ordinær række puljevindere i deres respektive puljer, og kvalificerede sig derved til deltagelse i landsmesterskab for hold - ligesom også U 15 B og U 13 B deltog. FLOT -FLOT.

 

BRYLLUP

Ringe

Den 30. maj skal Heidi og René giftes. MBC ønsker tillykke!

 

 

MBC HJEMMESIDE

PC

Følg med i klubmesterskabet på MBC's homepage. Siden er netop blevet opdateret:

http://home2.inet.tele.dk/kfriis/mbc

 

SOMMERSPIL

For ALLE klubbens voksne medlemmer er der sommerspil i Måløvhallen

onsdage i maj kl. 20- 23

Vi forsøger her at dele banerne til alles tilfredshed: Du kan møde op alene og spille mod hvem der elles kommer, eller du kan komme med din faste makker(e) og spille din "normale" ugentlige kamp alt efter temperament.

 

TOSSEDE T-DAGE

I sommerferien vil der flere torsdage blive arrangeret sportsarrangementer for børn. Torsdag d. 30.6.står det i badminton's tegn. Se nærmere i lokalpressen.

 

OPRYKNINGER

Opnået oprykning

Mesterrække

Point

Kasper Friis, U 17

132

B række

 

Morten B Jørgensen

16

Nicolai Nielsen

37

Jimmi Holm

67

Marie Bohlbro, U 13

62

Fie Lassen, U 13

14

Jonas Frederiksen, U 13

0

Opnået point

A-række

Steffen Jessen U 17 A

48

C-række

 

Carina Råvig, U 15

16

Jeanette Frederiksen, U 15

16

Sidsel Trap, U 11

48

Jesper Nielsen U 15

52

Jeppe Skou-Madsen U13

76

 

FARUM INVIDIDUEL TURNERING

Her opnåede Jonas en 2. plads i HS og en 3. plads i MD med Carina Råvig. Fie Lassen 2. plads i DS og Fie og Marie Bohlbro 1. plads i DD.

 

GLEMTE SAGER

Tirsdag i Østerhøjhallen blev der fundet 2 fingerringe i damernes omklædingsrum (henv. Gitte, tlf. 44 65 83 85)

Lørdag d. 24 i Måløvhallen blev glemt 1 ketcher og et par badmintonsko (henv. Rete, tlf. 44 97 74 53).

 

FEST LAGKAGER SJOV

Lørdag efter klubmesterskaberne holdt ungdomsafdelingen afslutningsfest - hvilken fest. Stafetløb i hallen med mange forskellige udfordringer, besøg af dronning Margrethe, Poul Nyrup, Brian Nielsen, Lotte Heise m.fl. Og så blev der lavet lagkager!!!!!!!!!

(Billede 1)

Dronning Margrethe

(Billede 2)

Og hvad mon der foregår her?

(Billede 3)

Og så blev der lavet lagkager

(Billede 4)

MBC ungdom kan andet end badminton