Udviklings-seminar 2000
Fredag den 26/5 og lørdag den 27/5 var vi en blandet flok af opsatte bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og trænere, der drog af til Hotel Scandic i Roskilde, for at prøve at formulere mål og visioner for MBC's fremtid. Til at guide os gennem dagene, så vi kunne få et godt resultat med hjem, havde vi Poul Gregersen fra Dansk Idræts-Forbund og han gjorde det aldeles glimrende. Arbejdet de to dage var en blanding af arbejde i plenum og arbejde i 3 mindre grupper, opdelt efter hvilket tilhørsforhold man havde (senior, voksen fællesspil eller ungdom).

Fredag definerede vi klubbens stærke og svage sider. Der var en helt utrolig enighed mellem de tre grupper, om hvad der er godt og hvad der er mindre godt ved MBC. Lørdag skulle vi så definerer problemstillinger ud fra de stærke og svage sider, og ud fra disse problemstillinger skulle vi så opstille visioner for klubben. Det hele sluttede med at vi skulle fastsætte mål for klubbens fremtid, og derudfra definere de indsatsområder, vi skulle kaste os over i fremtiden.

Vi blev enige om følgende indsatsområder:

  1. Øge medlemstallet i alle afdelinger.
  2. Et seniorhold i Danmarksserien fra sæsonstart 2004.
  3. Øget profilering af klubben.
  4. Flere sponsorer skal skaffes.
  5. Klubben skal gøres mere hel, (de enkelteafdelinger skal gøres mere opmærksomme på hinanden).
  6. Differentierer træningen i ungdoms- og senior afd.
  7. Informationen mellem afdelingeme skal effektiviseres.

Der blev nedsat 7 udvalg, der hver især skal varetage de forskellige opgaver. Det var en rigtig god og hyggelig weekend, hvor det effektive blev kombineret med det sociale, vi lærte alle hinanden bedre at kende, og vi gik derfra med masser af gejst til at give vores klub et skub fremad.

Ungdoms-afdelingen
Ungdoms udvalget byder velkommen til den nye sæson. Træningen starter: Tirsdag d.8/8 og Torsdag d. 10/8. Begge dage k1.16

I denne sæson har vi flg. trænings tider:

Hold Spilledag Tid Sted Alder ca.
1 Tirsdag 16 - 17 Østerhøjhallen U9-13
2 Tirsdag 17 - 18 Østerhøjhallen U13-15
Elite Tirsdag 18 - 19 Østerhøjhallen U17-19
3 Torsdag 16 - 17 Østerhøjhallen U13-17
4 Torsdag 17 - 18 Østerhøjhallen U15-19
5 Torsdag 18 - 19 Østerhøjhallen U19

Nye interesserede er velkommen tirsdag d. august k1.16

Vigtige datoer:
(ret til ændringer forbeholdes!)
Træningsweekend 11.-13.08.2000
Julearrangement 03.12.2000
Træningsweekend 28.-29.01.2001
Klubmesterskab 10.-11.03.2001
Klubfest ungdom 01.03.2001

Fredags spil bliver til Lørdags spil.
I denne sæson har vi fået Østerhøj-hallen hver 3. lørdag fra kl. 8 - 13. I modsætning til sidste sæson hvor der var "frit spil" fredag aften, vil ungdoms udvalget tilbyde forskellige arrangementer lørdag formiddag. Der vil komme besked ud til de enkelte arrangementer. Vi kan allerede nu fortælle at vi har tænkt at udvide forældre/barn spillet til også at gælde "voksne" medlemmer af MBC, så de kan tage deres bøm med.

Senior-afdelingen
Der er ikke de helt store begivenheder at skrive om her. men vi kan da melde at vi alle glæder os til den kommende sæson, hvor vi skal byde vores ny træner, Morten Carlsen. velkommen, han skal i samarbejde med Claus Stamp træne os i den kommende sæson. Det ser vi frem til med stor spænding. Vi starter op den 8. august 2000, kl. 19. I år er der mange der starter i top-form, takket være Berit's ihærdige indpisker indsats ved sommertræningen, som har givet os sved på panden og forhåbentlig bedre kondi. -Tak for hjælpen til dig Berit. Vi glæder os også i senior-afdelingen til at byde velkommen til en del nye medlemmer, flere af dem har allerede vist deres energi, ved at møde op til sommertræningen, så det loverjo godt for resten af sæsonen.

MBC's seniorer spiller deres første hjemmekampe den 23.september i Måløv-hallen, hvor både 1. og 2. holdet skal i ilden mod hhv. Glostrup 2 og Herlev/I-Ijorten 3. Det bliver forhåbentlig to både spændende og underholdende kampe, og vi håber selvfølgelig at mange har lyst til at bruge eftermiddagen til at støtte spillerne, så sejren kan komme i hus.

Der skal i øvrigt lyde et stort TILLYKKE fra seniorafdelingen til Berit og Steffen, som den 5. august er blevet gift i Ballerup Kirke. Vi ønsker jer al mulig lykke og held i fremtiden.

OBS-OBS til alle
Aflysning for alle afdelinger: Træning er aflyst 27.-28.09.2000 p.g.a.EU-afstemning.

DANISH OPEN
Finder sted i FARUM - i Danmarks nye multihal d. 24. - 29. oktober. Alt i alt skal der spilles knap 200 kampe og der er derfor brug for frivillige liniedommere. Er du interesseret, kontakt Susanne Bebe, tlf. 4495 2690 eller tilmeld dig på
www.farumbadminton.dk

Praktiske oplysninger:
Indmeldelse incl. banetimer: kontakt Karsten Friis, tlf. 4465 8385
Tumeringer for ungdom, kontakt Birte Bachmann, tlf. 4497 1060
Holdturnering for ungdom, kontakt Erik Terp, tlf. 4497 7453
Manglende åbning af hal eller andre problemer, ring tlf. 4465 8385, tlf. 4497 7453, tlf. 4466 1583 eller tlf. 4497 2923.
I weekenden henvises endvidere til halvagten på tlf. 2069 1340
Oplysninger vedr. MBC kan søges på:
http://www.maalov.dk

Yderligere oplysninger:

Formand: Jan 4466 1583
Ungdom: Ischiel 4497 7810
Senior Nicolai 4465 7318
Voksen fællesspil Annie 4497 7372
Banetimer Karsten 4465 8385
Ældre Idræt: Birgit 4497 7679
Bordtennis: Jan 4466 1583