Generalforsamling

Måløv Badminton Club indkalder til ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 16. maj kl. 19.30

i klublokalet i Måløvhallen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Formændenes beretninger
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg efter lovene
  7. Eventuelt

Sædvanen tro byder klubben på en bid brød og lidt til tørsten.

Måløv Badminton Club har igennem årene haft stabile og vedholdende bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, men det er sundt og inspirerende med fornyelse og nye impulser, hvorfor vi fra bestyrelsens side skal anbefale, at der på årets generalforsamling melder sig flere nye medlemmer med lyst til at yde et aktivt bestyrelses- eller udvalgsarbejde

Har du tvivlsspørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jan eller andre fra bestyrelsen inden generalforsamlingen for at høre nærmere.

PÅ GENSYN 16.MAJ

Sommerspil ungdom

Hver torsdag kl. 17- 18.30 og 18.30 – 19 i

Østerhøjhallen

Tilmelding nødvendig, pris: kr. 100,-

Henv. tlf. 44 65 83 85 eller e-mail: mbc@maalov.dk

 

Sommerspil voksen

Fra maj til starten af juni er der fællesspil for alle klubbens voksne medlemmer onsdag kl. 19-23 i Måløvhallen.

Dette tilbud er gratis og gælder som sagt for alle voksne medlemmer – dvs også spillere på fast banetime er velkommen til at prøve fællesspillet.

Halfordeling 2000/2001

Halfordelingen for den kommende sæson er netop udsendt af kommunen. I modsætning til de seneste par år, hvor Måløvområdet skulle kompenseres for manglende halkapacitet med 7 timer i Ballerup/Skovlunde, er situationen i år omvendt, idet Ballerup Badminton Club har fået 5 timer i Østerhøjhallen fredag aften. Måløv Badminton Club har derimod mistet timer i forhold til indeværende sæson. Bl.a. har vi mistet fredag aften i Måløvhallen til Måløv Boldklub.

Som en spændende udfordring, har MBC indledt forhandlinger med Jonstrup Badminton Klub om et samarbejde om de timer, som denne klub har fået i Østerhøj- og Måløvhallen. Nøjagtigt hvordan dette skal foregå, ligesom hvordan de øvrige haltimer skal fordeles internt i MBC mellem ungdom, senior, fællesspil og faste banetimer er endnu ikke afgjort.

 

MBC vinder DGI turnering

MBC’s 1. motionist herrehold har vundet DGI Roskildes holdturnering, og har derfor modtaget en flot sølvtallerken, som bliver hængt op i klublokalet. Holdet vandt – på nær en enkelt uafgjort – alle sine kampe i løbet af sæsonen. Holdet består "fast" af: René Dethlefsen, Henrik Visborg Thune, Karsten Friis, Bent Nielsen. Herudover har et større antal spillere deltaget som reserver: Per Bachmann, Poul Nielsen, Lars Gram, Johnny Nielsen, Jens Kjerte, Ib Jensen og Søren M. Sørensen.

Et stort tillykke til holdet og tak til alle de, som har hjulpet som reserver.

 

Klubbens ærespokal

Klubbens ærespokal blev under klubfesten givet til Rete Trap i anerkendelse af den store entusiasme og det store arbejde hun har udført for ungdomsafdelingen som formand de sidste 6 år. Hun har bragt afdelingen helskindet igennem de sidste års medlemskrise (kendt i hele landet) og med 3 dygtige trænere fast tilknyttet afdelingen, et væld af nye tiltag og en fornyet vækst i tilgang af spillere står afdelingen stærkt rustet til sæson 2000.

TILLYKKE OG TAK ENDNU EN GANG

 

Klubmesterskab voksne 2000

Årets klubmesterskaber blev igen i år spillet efter modellen med indledende kampe tirsdag, onsdag og fredag og finaler om lørdagen med efterfølgende KLUBFEST.

Der blev spillet næsten 100 kampe i årets KM som forløb uden de store problemer. Der skal dog fra arrangørernes side lyde et lille hjertesuk over de spillere, som havde tilmeldt sig årets KM og som enten mødte op for sent eller hvad værre var –slet ikke mødte op. Dette er til stor gene for dem, der står for planlægningen og afviklingen af KM og til stor ærgrelse for de pågældende spilleres makkere – som rent ud sagt blev "brændt af"!

Som noget nyt i år fik samtlige 80 deltagere en T-shirt til minde om begivenheden og klubben gjorde samtidig reklame for dens nye hjemmeside: www.maalov.dk – hvor resultaterne blev løbende opdateret.

Resultaterne af årets KM kan ligeledes læses på de følgende sider!

Præmieoverrækkelsen foregik under klubfesten. I modsætning til tidligere, var gavekortene i år erstattet af flotte håndklæder med MBC’s logo, og for førstepræmiernes vedkommende påtrykt teksten: "KLUBMESTER 2000". Førstepræmierne i single i M-rækken var dog traditionen tro en ny ketcher sponsoreret af Sport’n i Ballerup.

Klubfesten foregik i Måløvhallens cafeteria og i klublokalet med deltagelse af 65 personer, hvilket er tæt på det maksimale, der er plads til her. Deltagerne fik alle lejlighed til at danse square dance under kyndig instruktion af Mogens Persson fra Jonstrup Square Dance Klub, og bagefter sørgede en veloplagt musikgruppe for levende musik, som holdt festen i gang til den lyse morgen. Det forlyder, at de sidste gæster lukkede festen kl. fem.

Tak til alle glade feststemte deltagere. I bidrog alle til en herlig aften. Også en stor tak til Slagter Sand for dejlig mad samt et knus til Lis Grimm, som stod for den flotte borddækning.

 

Årets præmietagere

M-rækken
HS 1 Claus Stamp
  2 Lasse Reimers
  3 Peter Wass
  3 Nicolai Thorsen
DS 1 Berit Refsgaard
  2 Malene Reimers
HD 1 Kim Englund / Michael Moestrup
  2 Lasse Reimers / Nicolai Thorsen
DD 1 Malene Reimers / Mie Nielsen
MD 1 Jannie Refsgaard / Peter Wass
  2 Betina Zinck / Kim Englund
A-rækken
HS 1 Bent H. Nielsen
DS 1 Ikke spillet
HD 1 Niels Ulbæk / Ib Lyng
  2 Poul Nielsen / Jørgen Bohsen
DD 1 Birthe Munch / Lis B. Madsen
MD 1 Birthe Munch / Niels Ulbæk
  2 Lis B. Madsen / Jørgen Bohsen
  3 Rete Trap / Søren M. Sørensen
  3 Solveig Weiss / Lars Gram
B-rækken
HS 1 Karsten Friis
  2 Jens Kjerte
DS 1 Tine M. Petersen
HD 1 Jens Kjerte / Freddy Holm
  2 Siggi Halbjørnsson / Johnny Nielsen
DD 1 Inge Christophersen / Marianne Meilstrup
MD 1 Inge og Dennis Christophersen
  2 Lise Lotte Rodtwitt / Freddy Holm
C-rækken
HS 1 Ole Thystrup
DS 1 Mona Hansen
HD 1 Ole Flysta / Ole Thystrup
DD 1 Sonja Raavig / Jeanne Lassen
MD 1 Mona Hansen / Ole Thystrup

 

Praktiske oplysninger

Oplysninger vedr. MBC kan søges på: http://www.maalov.dk

Yderligere oplysninger:

 

DANISH OPEN

Finder sted i FARUM – i Danmarks nye multihal d. 24. – 29. oktober. Alt i alt skal der spilles knap 200 kampe og der er derfor brug for frivillige liniedommere. Er du interesseret, kontakt Susanne Bebe, tlf. 44 95 26 90 eller tilmeld dig på www.farumbadminton.dk