MBC Klubmesterskab 2023

Mandag den 24., onsdag den 26., torsdag den 27. og lørdag den 29. april i Måløvhallerne


Alle seniorer, spillere på banetime, deltagere i voksen fællesspil, samt ungdomsspillere over 14 år i Måløv Badminton Club inviteres til at deltage i årets klubmesterskab og -fest. Læs nedenfor næmere om:

Der spilles efter følgende plan:

Mandag d. 24. april 2023 kl. 18.00 - 23.00 i Gl. Måløvhal

Herre- og damedoubler i alle rækker. Der spilles denne dag til og med semifinalerne

Onsdag d. 26. april 2023 kl. 19.00 - 23.00 i Ny og Gl. Måløvhal

Mixdoubler i alle rækker. Der spilles denne dag til og med semifinalerne

Torsdag d. 27.april 2023 kl. 19.00 - 23.00 i Gl. Måløvhal

Herre- og damesingler i alle rækker. Der spilles denne dag til og med semifinalerne

Lørdag d. 29. april 2023 kl. 12.00 - 15.00 i Gl. Måløvhal

Finaler i ikke færdigspillede kategorier samt præmieoverrækkelse.
Bemærk: Antallet af tilmeldinger vil afgøre om en kategori færdigspilles i ugens løb eller om der spilles finale lørdag. Har man ikke mulighed for at spille om lørdagen, skal dette oplyses ved tilmelding.

Lørdag d. 29. april 2023 kl. 17.30 i cafeteriet

Klubfest med middag, musik, dans og hyggeligt samvær.

Der spilles i følgende rækker:

Bemærk: Benævnelse af rækkerne er ændret i forhold til tidligere år. Den tidligere A+ rækker hedder nu A, den tidligere A hedder nu B, og B er ændret til C.

M rækken

Denne række indeholder alle spillere, som deltager på seniorernes fællestræning. Disse spillere er tvunget M-rækkespillere. Ungdomsspillere over 14 år, som ønsker at tilmelde sig de voksnes klubmesterskab, er ligeledes tvungen M-rækkespillere.
Øvrige spillere kan frit tilmelde sig M-rækken

A rækken

Meget rutinerede spillere, herunder voksen fællesspillere fra onsdagstræningen kl. 20 - 22 i Gl. Måløvhal

B rækken

Rutinerede spillere, herunder voksen fællesspillere fra onsdagstræningen kl. 20 - 22 i Ny Måløvhal

C rækken

Letøvede og øvede spillere, herunder voksen fællesspillere fra torsdagstræningen kl. 20-22 i Ny Måløvhal

Spillere på banetime bedes vedtilmeldingoplyse hvilken række, de mener passer til deres styrke. Spilleudvalget fastlægger klassificeringen af spillerne. Du vil kunne blive placeret i forskellige rækker. Den højst klassificerede spiller i et doublepar er bestemmende for i hvilken række parret stiller op. Består et doublepar f.eks. af en B-rækkespiller og en A-rækkespiller, placeres parret i A-rækken.

Piger kan stille op i herrer-række i en lavere kategori. F.eks kan en M-række pige stille op i A herresingle, eller et A-pigepar kan stille op i B-herredouble.

Oprykning rækkerne imellem:

Vinderne fra sidste klubmesterskab rykker op i næste række i dette års mesterskab. Man rykker kun op i den kategori (single, double, mix) man har vundet.
M-rækken er en isoleret række, d.v.s. at vinderne fra A-rækken ikke automatisk rykker op i M-rækken. De kan derimod frit tilmelde sig på lige fod med alle andre.

Nedrykning rækkerne imellem:

En spillers placering i rækkerne afgøres primært af hvilket hold spilleren er placeret på af udvalget. Hvis man er rykket en række op i år fordi man har vundet sidste år, betyder det derfor ikke at man automatisk er placeret i den højere række årene fremover.

Afvikling:

For at en række kan blive oprettet skal mindst 3 spillere (i double 3 par) have tilmeldt sig den pågældende række. Er dette ikke tilfældet, kan samtlige spillere blive flyttet en række op. Kampene forsøges spillet efter puljekampe-systemet, hvilket giver hver spiller mindst 2 og højst 4 kampe pr. aften, afhængig af puljernes størrelse. I single i A, B og C vil der højst være 3 kampe pr. aften.
Det er vigtigt, at spillerne møder op og er klar til at spille som angivet i programmet. I modsat fald kan spilleren diskvalificeres fra den pågældende række. En spiller har kun krav på 15 minuters pause mellem hver kamp.

Finaler:

I rækker, hvor der er en finale, vil denne blive spillet om lørdagen ved finalestævnet. Det vil ikke være muligt at afvikle disse kampe om aftenen i ugens løb. Hvis en finale-spiller ikke har mulighed for at møde op lørdag, skal denne spiller/par trække sig og næste i rækken overtager finale-pladsen.

Tilmelding:

Tilmeldingsfristen er 20. april 2022.
Tilmelding kan foretages online her på siden (se links i menuen til venstre), afleveres til fællesspil onsdag eller torsdag eller sendes til Karsten Friis, Træets Kvarter 15, 2750 Ballerup
Husk at angive: Navn, Telefonnummer, Single/double/mix, M/A/B/C samt din eventuelle makker(e)s navn(e).Hvis du ikke selv har fundet en makker, kan du tilmelde dig uden makker. Spilleudvalget vil da forsøge at finde en passende makker til dig.

Program:

Spilleprogrammet vil være klar på badmintonplayer.dk fra den 23. april 2022 om aftenen.
Der vil ikke være papir-programmer.

Økonomi:

Tilmeldingsgebyr betales turneringsledelsen før første kamp spilles. Tilmeldte spillere, som er i restance til klubben på spilledagen, vil blive scratchet.
Betaling skal ske via Mobilpay til Flemming Borg (telefonnr.: 23813655)
Undtagelsesvist kan der betales kontant i hallen.

Priserne er: Deltagere skal have været medlem siden 1. januar (eller have betalt kontingent som sådan)

Klubfest:

Afholdes lørdag den 29. april 2023 kl. 17.30 efter afviklingen af klubmesterskabernes finaler. Prisen er kr. 250,- pr. person.
Tilmelding og betaling senest 25. april 2023. Tilmelding her på siden (se links i menuen til venstre), ved dommerbordet eller til VFS-banemanden.

 

Opdateret 13-04-2023