Fra "MÅLØV SPORT" Januar 1952
(første nummer af bladet)

Badminton

Denne gren af sporten indenfor Maaløv Boldklub blev startet for ca. 5 år siden på initiativ af trafikassistent Magnussen og postekspedient I. Jørgensen. De første par år var der overmåde stor tilslutning, men efterhånden svækkedes interessen, og i en periode var der næsten ingen deltagere, men i år har der atter meldt sig mange, og det har til dato været en meget fin Sæson.

Der har været arrangeret en venskabsmatch med F. B. C. (Frederikssund Badminton Club), hvor vi desværre måtte se os besejret med 10-2, og sejren var ganske retfærdig, idet vi var dem meget underlegne i såvel placeringsevne som hurtighed. Det skal nævnes, at de vundne kampe i denne match var singlekampe for damer, hvor især frk. Carstensen vandt en meget overlegen sejr, men hun har, så vidt mig bekendt, heller ikke tabt en eneste singlekamp i de 5 år, hun har spillet.

I den sidste del af sæsonen er der planlagt venskabsmatch med Ganløse B. C., Stenløse B. C. og Værløse B. C., hvor vi håber at kunne hjemføre finere resultater end mod F. B. C.

 

Såfremt nogle af læserne får interesse for denne sportsgren (den kan dyrkes af alle mellem 10-60 år), bedes alle henvendelser rettet til Ib Andersen, Liljevangsvej 34, st. tv. efter kl. 18,30.

Ib Andersen.

 

Og så kommer:

BROR KALLE

Endelig lykkedes det os at faa en aftale bragt i stand med den berømte Bror Kalle og 5-mands orkester, som alle sikkert har hørt, men ikke baade set og hørt. Lørdag den 2. februar kl. 20,00 præcis paa Maalov Kro spiller han op til stor koncert med festlige potpourrier, radiotræffere og fine solistnumre m. m. og efter koncerten spiller han selvfølgelig op til bal til kl. 1,00 af det helt støre format.

 

 

Han har lovet os et alsidigt program med sine bedste arrangementer, baade gammeldavs og moderne, saa der vil blive noget af det helt rigtige at høre og nyde, baade for de gamle, for de unge paa 40 og for de helt unge. Vi kan endvidere fortælle, at orkestrets medlemmer ikke alene er musikere: de er ogsaa show-mænd, ikke mindst Bror Kalle selv. Det vil blive en af de helt store aftener i denne Sæson, og vil De med, beder vi Dem bestille billetter i god tid, hvilket kan ske ved henvendelse til bestyrelsesmedlemmerne eller telf Maaløv 255 og 355 efter kl. 18.

VEL MØDT! Bestyrelsen