Mine 48 år sammen med MBC.

Af Ole Jensen

I starten af 70–erne debuterede jeg i MBC.

Det foregik på Måløv Skole i pigernes gymnastiksal (nu SFO) og naturligvis med et omklædningsrum. Når vi spillede mix måtte vi skiftes til at bade og klæde om. Det gav visse spændinger—vi var jo unge. Et klublokale til 3. halvleg fandtes heller ikke. Klubben havde tillige banetimer i Rosenlundhallen i Skovlunde. Det var det bedste alternativ, men absolut ikke optimalt.

Først i 1974 fik vi den nye hal (nu den gamle hal). Det bevirkede en betydelig større interesse for spillet i Måløv. Nu kunne vi organisere fællestræning for holdspillere. Vi blev tilmeldt turneringer under Sjællands-kredsen og Roskilde amt. Med den nye hal kunne vi afholde større stævner og klubmesterskaber. Det lykkedes mig i 1975 at nå til finalen i senior B singlerækken, men blev slået af den senere” storspiller”, Steen Allerman. Nogle år senere vandt jeg i mix-rækken i oldboys B rækken sammen med min kone, Bodil.

Af holdkampe nåede jeg 20 kampe i seniorrækken og omkring 100 oldboys kampe. Flere sæsoner var jeg holdleder uden at vinde nogle rækker. Det gjaldt blot om at være med. Det blev dog mere og mere surt med kampe lørdag aften og søndag morgen. I nogle haller var der kun et par baner ledige, så en holdkamp kunne strække sig over adskillige timer. Interessen svandt ind og nye yngre og bedre spillere tog over. Væsentligt i den ”gamle” hal var, at vi hyggede os efter træningen i cafeteriaet med 3. halvleg.

Da jeg startede i klubben, var Francis Borelli formand og Kurt Kristensen kasserer. Vort regnskab var et simpelt kasseregnskab, der alene var underskrevet af revisor. Kontingentindtægten androg 10.000 kr, og det kommunale tilskud udgjorde 2.500 kr. Vor egenkapital var på 16.000 kr.

I 1975 skiftede klubben ledelse med Frank Nielsen som formand og Ib Andersen næstformand. Jeg blev revisor, men det varede kun et år, idet jeg konstaterede så mange væsentlige fejl og mangler, at jeg var nødt til at afløse den daværende kasserer. Herefter var jeg kasserer i 10 år. Så blev jeg valgt som revisor- blot for en overgangsperiode for at rådgive den nye kasserer. Jeg har været revisor lige siden.

I mit virke anbefalede jeg i 1977, at klubben skulle udarbejde et budget. Ud fra dette kunne kassereren disponere udgifter uden først at indhente formandens attest, hvilket i øvrigt var ganske upraktisk. Med budgettet kunne bestyrelsen bedre argumentere for fastsættelse af kontingentet. Altid i opadgående retning

Gennem de mange år har jeg haft ”samarbejde” med mange bestyrelser og især med mange forskellige kasserere. Langt de fleste har fungeret perfekt og især de sidste mange år har jeg nærmest været arbejdsløs. Når det er sagt, har der også været særdeles vanskelige perioder. Eksempelvis måtte den daværende formand, Jan Rodtwitt og jeg bruge mange timer på at afslutte og opstille årsregnskabet. Det lykkedes og formanden skriver: ”Endnu en gang tusind tak for dit store arbejde med revisionen af vort regnskab” Det luner og som en særlig erkendtlighed blev jeg kontingentfri - I øvrigt var bestyrelsen ligeledes kontingentfri.

Tak for de foreløbige 48 år med MBC. Husk ingen er uundværlig- heller ikke revisor.

Ole Jensen. Februar 2019