Forslag til ændring af foreningens vedtægt, §6 stk. 2, punkt a og b, fremsat af bestyrelsen på generalforsamlingen den 26. maj 1999.

 

Eksisterende tekst:

Stk. 2. Valg til bestyrelsen foregår som følger:

  1. Formand, sekretær, ungdomsformand, motionistudvalgsformand samt 1 suppleant vælges på lige årstal.
  2. Næstformand, kasserer, spilleudvalgsformand, oldboysudvalgsformand samt 1 suppleant vælges på ulige årstal.
  3. Valgene gælder for en periode af 2 år.
  4. Udvalgene kan i tilfælde hvor formanden træder tilbage indenfor valgperioden, konstituere sig med en ny formand, valgt iblandt de resterende udvalgsmedlemmer, for resten af perioden.

Foreslås ændret til:

Stk. 2. Valg til bestyrelsen foregår som følger:

  1. Formand, sekretær, ungdomsformand, formand for voksen fællesspil samt 1 suppleant vælges på lige årstal.
  2. Næstformand, kasserer, seniorudvalgsformand samt 1 suppleant vælges på ulige årstal.
  3. Valgene gælder for en periode af 2 år.
  4. Udvalgene kan i tilfælde hvor formanden træder tilbage indenfor valgperioden, konstituere sig med en ny formand, valgt iblandt de resterende udvalgsmedlemmer, for resten af perioden.

På bestyrelsen vegne

Karsten Friis
9. maj 1999