Ordinær Generalforsamling
i Måløv Badminton Club

Måløv Badminton Club indkalder til
ordinær generalforsamling år 2020

Torsdag d. 6. februar kl. 18:00
mødelokalet i Ny Måløvhal (glasburet)

 

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formændenes beretninger
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag.
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
 6. Valg efter vedtægterne
  Valg til bestyrelsen. På valg er:
  • Formand Karsten Friis - ønsker genvalg
  • Sekretær Jan Munk
  • Ungdomsudvalgsformand Steen Bengtson
  • VFS-formand Jakob Jespersen
  • Suppleant Thomas Wass
  Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Ole Jensen
 7. Eventuelt
Sædvanen tro byder klubben på en bid brød og lidt til tørsten.


Opdateret d. 03-02-2020