Ordinær Generalforsamling
i Måløv Badminton Club

Måløv Badminton Club indkalder til
ordinær generalforsamling år 2019

Torsdag d. 7. februar kl. 18:00
mødelokalet i Ny Måløvhal (glasburet)

 

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formændenes beretninger
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag.
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
 6. Valg efter vedtægterne
  Valg til bestyrelsen. På valg er:
  • Næstformand Gert Olsen - ønsker genvalg
  • Kasserer Birte Bachmann - ønsker genvalg
  • Seniorudvalgsformand Morten Grand - modtager ikke genvalg
  • Suppleant
  Valg til udvalg (Se nedenfor)
  Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Ole Jensen
 7. Eventuelt
Sædvanen tro byder klubben på en bid brød og lidt til tørsten.

ad punkt 6 - valg til udvalg:

Ungdomsudvalget består i dag af:

Senior udvalget består i dag af:

Voksen Fællesspil udvalget består i dag af:
Opdateret d. 14.1.2019