Beretning fra Voksen Fællesspil 2018

v/udvalgsformand Jakob Jespersen


Dette er mit andet år som motionistformand, og jeg vil gerne takke for al den gode opbakning, jeg har fået fra mit udvalg. Der er et levende udvalg, hvor vi løbende har udskiftninger, men jeg vil rose både gamle og nye udvalgsmedlemmer for deres hjælpsomhed og tålmodighed over for hinanden.

I år vil jeg især knytte en tak til vores nye mandagsvagter, som trådte til, da udvalget havde behov for hjælp.

I fællespillet er det dejligt at se, at der er fyldt i alle haller stort set hver uge i denne sæson.

Det er skønt at se, at vores spillere udvikler sig og søger større modstand, men samtidig skal vi sikre, at der stadig er balance i fordelingen mellem hallerne.

I holdturneringen er vi nu oppe på 8 hold. Med hele 4 mix-hold, 3 herrehold og 1 veteranhold, giver det også god mulighed for at trække nye folk ind som reserver på holdene.

Så er der medlemmer, der savner at spille holdkampe, må I endelig sige til!

Ligeledes er dejligt at se, at så mange af vores spillere deltager i de individuelle turneringer i regionen. Sammen med holdlederne og deres spillere, er I med jeres humør og entusiasme med til at promovere MBC i regionen – vi har således tiltrukket en del nye motionist-spillere til klubben, hvor nogle netop er skiftet til os pga. vores brede niveau, humør og åbenhed.


Sæsonens højdepunkt var da også, da vi afholdt vores første motionist-turnering i samarbejde med Hareskov Badminton. Med 118 deltagere fra 20 klubber var turneringen en stor succes. En kæmpe tak til Gitte, Henrik og Gert, som sammen med Hareskov fik stablet turneringen på benene. Vi håber, turneringen kan gentage sig igen i år.

Til slut vil jeg sige tak til seniorerne Anders og Patrick, som hver har sat en aften af til at træne os motionister, samt alle de øvrige folk, som hjælper til med at få aktiviteter og arrangementer til at fungere, herunder klubformandens arbejde med hjemmeside og nyhedsmails, Oles skemaopdateringer, Jonnas vedligehold af mapperne samt julefrokost- og klubmesterskabsudvalgene. Det er alle jer frivillige – og alle i glade medlemmer, der gør det sjovt at være udvalgsformand – og jeg stiller derfor gerne op til et par år mere som motionistformand.

Jakob Jespersen
8/2-2018

Kommentarer: Hvordan får øget deltagelse i de sociale arrangementer (julefrokost, klubfest, samt efter-spil hygge. . .)?