Beretning fra ungdomsafdelingen 2018

v/udvalgsformand Lisbth Bøggild


2017 har været endnu et travlt, men rigtig godt år i MBC´s ungdomsafdeling. Vores ungdomsspillere udvikler sig stille og roligt og bliver dygtigere og dygtigere, og vi får stille og roligt en større og større gruppe, der spiller i de højere rækker. Det kræver en masse forberedelse, planlægning og arbejde af vores dygtige trænere, og også et godt samarbejde trænerne imellem og mellem trænere, ungdomsudvalg, spillere og forældre. Og så kræver det ikke mindst en masse tålmodighed og arbejde på den lange bane. Som sagt har vi en del rigtig dygtige spillere og en del, der er på vej – spillere som vi prøver at give så kvalificeret træning som muligt, men samtidig har vi også en del spillere, hvor badminton ikke lige er det vigtigste i livet, men som bare gerne vil have motion og have det sjovt – og dem vil vi også gerne give et godt tilbud. MBC vil gerne være en klub, hvor alle børn er velkomne, også selv om de ikke lige er på vej til at blive den nye Victor Axelsen. Alle spillere skal tilbydes god og kvalificeret træning, så de har mulighed for at udvikle sig og blive bedre – både fordi, vi synes, det er vigtigt at børn dyrker motion og har et socialt fællesskab udenfor skolen, men også fordi, der sagtens blandt breddespillerne kan gemme sig et talent, der lige pludselig folder sig ud – og et barn, der lige pludselig gerne vil satse på badminton. Og så er det jo også sådan, at mange ungdomsspillere giver mere af den eftertragtede haltid!

Igen i 2017 var der mange MBC´ere i hallerne rundt omkring på Sjælland, både til åbne turneringer og til holdkampe. I sæsonen 2016/17 havde vi 10 hold i alle aldre med i holdturneringen, hvoraf fire af dem kvalificerede sig til LM, og i sæsonen 2017/18 er der 11 ungdomshold fra MBC. Så der er heldigvis stor interesse for at spille på hold, og mange forældre, der stiller op som holdledere. Vi var også i 2017 på klubtur til LBS, og denne gang med 32 ungdomsspillere i alle aldre og på alle niveauer. En tur, hvor alle fik en god spillemæssig og social oplevelse - og ud af de 32 spillere kom 16 hjem med medaljer – et virkelig flot resultat!

I starten af 2017 blev vi desværre nødt til at lukke miniton ned pga. manglende tilslutning – en beslutning, vi var meget kede af, fordi miniton er en rigtig god måde at starte sin badmintonkarriere på og en chance for os til at lære forældrene bedre at kende. Men takket være et par meget engagerede forældre og deres flotte og målrettede markedsføring, kunne vi starte miniton op igen i august. Et par af vores ungdomsspillere er trænere, og lørdag formiddag er hallen nu igen fyldt med nogle meget små og søde badmintonspillere og deres forældre.

Vi har nu i nogle år holdt to årlige åbne turneringer og har gjort os en masse erfaringer og blevet meget klogere på både planlægning og afvikling – og vi er, synes vi i hvert fald selv – blevet ret skarpe til at holde stævner og får en masse positive tilbagemeldinger fra deltagerne og deres forældre. I 2017 havde vi det hidtil største antal deltagere og var i gang fra tidligt lørdag morgen til sent søndag eftermiddag i begge Måløvhaller både i februar og i september - til gengæld tjente vi en masse penge til klubben – nogle penge, som vi så også selv bruger de fleste af!


Efter et par år som hjælpe– og minitontræner, startede Niclas Refsgaard som ungdomstræner i marts 2017, og han har gjort og gør det rigtig godt og børnene er glade for ham. Debbie, Kasper og Anders er alle fortsat og gør også et stort arbejde med og for spillerne. Og så er vi fortsat ved at køre de næste ungdomsspillere i stilling som trænere – de er startet som hjælpetrænere og som nævnt som minitontrænere, og er i gang med trænerkurserne. Michael Stensig og Mathias Simonsen stoppede i juni 2017 efter en del år som trænerne og skal have en stor tak for indsatsen.

Vi samarbejder stadig tæt med senior om overgangen fra ungdom til senior. Det er en hårfin balancegang at fastholde disse unge mennesker i klubben og i badmintonsporten i det hele taget, da de har mange ting i gang med gymnasie, fester, fritidsjob – og i alt det skal badminton så også passes ind. Som resultat af alle de sociale aktiviteter, vi har haft og stadig har i ungdomsafdelingen, er de unge seniorer/ældste ungdomsspillere rigtig gode venner, og det er også med til at fastholde dem i klubben. Heldigvis er både Kim og Morten meget forstående, tålmodige og interesserede i at få de unge menneskers badminton passet ind, så endnu en gang en stor tak til Morten og Kim for et rigtig godt samarbejde!

Vi vil også rigtig gerne kunne sende spillere videre til VFS og vil prøve at hive fat i eventuelle ”emner” og introducere dem til Jakob og co., inden de stopper, fordi de ikke rigtig passer ind på seniortræningen.

I løbet af 2017 er ungdomsudvalget vokset med et par medlemmer – vi tilbringer mange timer i Måløvhallerne, og det er fint at være lidt flere til at fordele opgaverne på. Vi har til gengæld været nødt til at sige farvel til Henrik Stensig efter omkring 10 års tro tjeneste i udvalget – han har gjort et kæmpe stykke arbejde med bl.a. ungdommens hjemmeside og med programlægning til de åbne turneringer og vi vil gerne sige et kæmpestort tak til Henrik – som jo heldigvis stadig er i klubben.

Til slut en stor tak til hele bestyrelsen for et godt samarbejde og opbakningen til ungdomsarbejdet, og også et meget stort tak til forældrene i MBC for deres opbakning og interesse, og for den praktiske hjælp ved diverse arrangementer. Sidst, men ikke mindst et meget stort tak til de meget engagerede, dygtige og arbejdsomme medlemmer af ungdomsudvalget, som gør en stor indsats og er en fornøjelse at arbejde sammen med.

Lisbeth Bøggild
7/2-2018

Kommentarer: Har det haft nogen konsekvens at tilskuddet til turneringer er fjernet? Lisbeth – ja, lidt, men ikke så meget som man kunne have frygtet.