Formandens beretning 2018

v/ Formand Karsten Friis


Jeg har i et par år gentaget mig selv med hensyn til de to hovedproblemer, som jeg anså for vigtigst for klubben:

Det er derfor med nogen glæde, at jeg i år kan sige, at selvom vi fortsat skal have fokus på begge områder, så er problemerne ikke så store, som de har været.

Økonomi

I 2016 brugte vi det sidste af klubbens opsparede formue. Vi kunne derfor ikke længere acceptere et underskud i årsregnskabet. I 2017 er det lykkedes at vende udviklingen, således at regnskabet for 2017 udviser et pænt overskud. Det er vores mål fremover at prøve at ramme et balancerende regnskab – altså med hverken over- eller underskud.

Udviklingen er - udover generelle besparelser - vendt ved:

Herudover har vore to årlige ungdomsstævner været meget velbesøgte, og de har derfor bidraget væsentligt til overskuddet. Så sent som i sidste weekend blev der afholdt et U13 stævne med rekord mange deltagere. Det er en fornøjelse at besøge hallerne på sådanne dage. Der er en rigtigt god stemning, og mange, der giver en hånd med.

Medlemstallet

Medlemstallet daler stadig, men ikke så meget som den har gjort. Vi er gået 6% tilbage og er nu 344 medlemmer. Som noget nyt i år har vi mistet de fleste medlemmer i gruppen over 60år. Denne gruppe har ellers vokset støt igennem de senere år. Men problemet er, at de klubber vi deler haller med i Måløv-området ikke har samme tilbagegang. Det presser os på hal-tiden. Der skal derfor fortsat være fokus på at tiltrække nye og fastholde eksisterende medlemmer. Hvis der er nogen, der har forslag til hvorledes man kan tiltrække flere medlemmer, så hører vi meget gerne fra jer.

Andet

Vi har i klubben haft gang i mange andre aktiviteter, men de vil sikkert blive omtalt i udvalgsformændenes beretninger. Jeg vil derfor kun i flæng nævne nogle enkelte:

  1. Vi har for første gang i mange år arrangeret en turnering for motionister. Turneringen, som lå i starten af sæsonen, var velbesøgt og der var stor tilfredshed med arrangementet blandt deltagerne. Så der er håb om, at det kan blive en fast årlig tradition. Stor tak til arbejdsgruppen, som bestod af Gitte Reichkendler, Henrik Stensig og Gert Olsen.
  2. Vi havde fornøjelsen af at vores træner Anders Balle-Pedersen udførte sit studiejob hos os. Anders kunne derfor lægge nogle gratis timer i flere forskellige aktiviteter. Bl.a. fik Anders lagt et fint tilbud til skolerne på den nye portal: Skolenivirkligheden.dk.
  3. I forsøget på at hverve nye medlemmer, har vi udstyret ejendomsmæglerne med gavekort, som udleveres til huskøbere i Måløvområdet. Gavekortet dækker en måneds gratis kontingent. Det har dog endnu ikke resulteret i nye medlemmer.
  4. Igen i år havde vi et velbesøgt julebankospil med mange flotte præmier. Tak til alle som bidrog og speciel tak til Lisbeth, som lagde mange timer i det.
  5. Vi har haft et velbesøgt klubmesterskab for voksne og en god efterfølgende klubfest.
  6. Vi har deltaget i adskillige brugerrådsmøder. Både i Østerhøj men især i Måløv er der velfungerende brugerråd.

Sluttelig vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen. Vi har en meget velfungerende ledelse af klubben, og et rigtigt godt samarbejde i bestyrelsen.

Også tak til alle de, som gør et arbejde i udvalgene, som holdledere eller med andre aktiviteter i klubben.

Karsten Friis
Formand
8/2-18

Kommentarer: Velux-fonden kan søges til aktiviteter for gruppen + 60 år og DIF har også en (meget bred) pulje til diverse aktiviteter.