Ordinær Generalforsamling
i Måløv Badminton Club

Måløv Badminton Club indkalder til
ordinær generalforsamling år 2017

Torsdag d. 9. februar kl. 18:00
i glasburet i Ny Måløvhal

 

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formændenes beretninger
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
 6. Valg efter vedtægterne
  Valg til bestyrelsen. På valg er:
  • Næstformand Gert Olsen - ønsker genvalg
  • Kasserer Birte Bachmann - ønsker genvalg
  • Bestyrelsesmedlem Karina Møller - genopstiller ikke
  • Ungdomsudvalgsformand Lisbeth Bøggild - ønsker genvalg
  • Seniorudvalgsformand Moren Grand - ønskergenvalg
  • Suppleant
  Valg til udvalg (Se nedenfor)
  Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Ole Jensen
 7. Eventuelt
Sædvanen tro byder klubben på en bid brød og lidt til tørsten.

 

ad punkt 5 - Indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring i §6 :

stk. 1: Klubben ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær, formændene for de bestående udvalg samt et bestyrelsesmedlem.
Stk.2 pkt.3. Valgene gælder for en periode af 2 år.

Ændres til

stk. 1: Klubben ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær og formændene for de bestående udvalg.
Stk.2 pkt.3. Valg til bestyrelsen gælder for en periode af 2 år, suppleant for en periode af 1 år.

Vedtages ovenstående vedtægtsændring justeres vedtægterne endvidere de steder hvor 'Bestyrelsesmedlem' nævnes

ad punkt 6 - valg til udvalg:

Ungdomsudvalget består p.t. af:

Senior udvalget består af:

Voksen Fællesspil udvalget består af:
Opdateret d. 29.1.2017