Ordinær Generalforsamling
i Måløv Badminton Club

Måløv Badminton Club indkalder til
ordinær generalforsamling år 2016

Torsdag d. 4. februar kl. 17:00
i glasburet i Ny Måløvhal

 

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formændenes beretninger
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
 6. Valg efter vedtægterne
  Valg til bestyrelsen. På valg er:
  • Formand Karsten Friis - ønsker genvalg
  • Sekretær Jan Munk - ønsker genvalg
  • Næstformand Toni Madsen - fratræder
  • VFS udvalgsformand Finn Mathorne - fratræder
  • Ungdomsudvalgsformand Lisbeth Bøggild - ønsker genvalg
  • Seniorudvalgsformand Jesper Westphal - ønsker at fratræde
  • Suppleant Jan Jeppesen - fratræder
  Valg til udvalg.
  Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Ole Jensen
 7. Eventuelt
Sædvanen tro byder klubben på en bid brød og lidt til tørsten.

 

ad punkt 6 - valg til udvalg:

Ungdomsudvalget består p.t. af:

Senior udvalget består af:

Voksen Fællesspil udvalget består af:
Opdateret d. 26.1.2016