Ordinær Generalforsamling
i Måløv Badminton Club

 

Måløv Badminton Club indkalder til
ordinær generalforsamling år 2014

Torsdag d. 6. februar kl. 18:00
i glasburet i Ny Måløvhal

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formændenes beretninger
 4. Regnskab.
 5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
 6. Valg efter vedtægterne
  Valg til bestyrelsen. På valg er:
  • Formand Karsten Friis
  • Sekretær Jette Platou
  • Ungdomudvalgsformand Lisbeth Bøggild
  • VFS-udvalgsformand Finn Mathorne
  • Suppleant Jan Jeppesen
  Valg til udvalg.
  Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Ole Jensen
 7. Eventuelt

Sædvanen tro byder klubben på en bid brød og lidt til tørsten.

 
     
 

ad punkt 6 - valg til udvalg:

Ungdomsudvalget består p.t. af:

 • Lisbeth Bøggild (Formand)
 • Sarah Simonsen
 • Marlene Rafn
 • Henrik Stensig
 • Lars Hargaard
 • Steffen Qvist

Senior udvalget består af:

 • Jeppe Krag (formand)
 • Martin Jørgensen
 • Michael Olsen
 • Henrik Iwersen

Voksen Fællesspil udvalget består af:

 • Finn Mathorne (formand)
 • Thomas Spange Olsen
 • Jan Jeppesen
 • Jan Munk
 • Lars Østergård
 • Morten Terstrup
 • Per Nielsen
 • Finn Jørgensen
 • Ralf Frederiksen
 • Ole Thystrup
 • Jonna Madsen
 • Poul Nielsen
 • Jette Platou
 • Jacob Wintereik
 • Bettina Juel
 
Opdateret d. 9.1.2014