Ordinær Generalforsamling
i Måløv Badminton Club

 

Måløv Badminton Club indkalder til
ordinær generalforsamling år 2013

Torsdag d. 7. februar kl. 18:00
i glasburet i Ny Måløvhal

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formændenes beretninger
 4. Regnskab.
 5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
 6. Valg efter vedtægterne
  Valg til bestyrelsen. På valg er:
  • Næstformand Toni Madsen
  • Kasserer Birte Bachmann
  • Seniorudvalgsformand Jesper W Nielsen
  • Bestyrelsesmedlem Finn Mathorne
  Valg til udvalg.
  Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Ole Jensen
 7. Eventuelt

Sædvanen tro byder klubben på en bid brød og lidt til tørsten.

 
     
 

ad punkt 5 - indkomne forslag

Bestyrelse stiller forslag til godkendelse af reviderede vedtægter.

 
 

ad punkt 6 - valg til udvalg:

Ungdomsudvalget består p.t. af:

 • Lisbeth Bøggild (Formand)
 • Sarah Simonsen
 • Jette Brødsgaard
 • Henrik Stensig
 • Jesper W. Nielsen
 • Lars Hargaard
 • Søren Larsen
 • Steffen Qvist
 • Jannie Refsgaard

Senior udvalget består af:

 • Jesper W. Nielsen (formand)
 • Christian Olsen
 • Astrid Engblom
 • Jeppe Krag
 • Jonas Frederiksen
 • Michael Olsen
 • Henrik Iwersen

Voksen Fællesspil udvalget består af:

 • Ole Thystrup (formand)
 • Thomas Spange Olsen
 • Jan Jeppesen
 • Jan Munk
 • Lars Østergård
 • Morten Terstrup
 • Per Nielsen
 • Finn Jørgensen
 • Ralf Frederiksen
 • Finn Mathorne
 • Jonna Madsen
 • Poul Nielsen
 • Jette Platou
 • Karina Møller
 • Jacob Wintereik
 • Quang Dang