Ordinær Generalforsamling
i Måløv Badminton Club

 

Måløv Badminton Club indkalder til
ordinær generalforsamling år 2012

Torsdag d. 9. februar kl. 18:00
i glasburet i Ny Måløvhal

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formændenes beretninger
 4. Regnskab.
 5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
 6. Valg efter lovene
  Valg til bestyrelsen. På valg er:
  • Formand Karsten Friis
  • Sekretær Jette Platou
  • Ungdomsudvalgsformand Jannie Refsgaard
  • VFS udvalgsformand Thomas S. Olsen
  Valg til udvalg.
 7. Eventuelt

Sædvanen tro byder klubben på en bid brød og lidt til tørsten.

 
     
 

Ungdomsudvalget består p.t. af:

 • Jannie Refsgaard (Formand)
 • Sarah Simonsen
 • Jette Brødsgaard
 • Henrik Stensig
 • Jesper W. Nielsen
 • Lars Hargaard
 • Søren Larsen

Senior udvalget består af:

 • Jesper W. Nielsen (formand)
 • Christian Olsen
 • Astrid Engblom
 • Jeppe Krag
 • Jonas Frederiksen
 • Michael Olsen
 • Marie Jensen
 • Eva Aabye-Olsen

Voksen Fællesspil udvalget består af:

 • Thomas Spange Olsen (formand)
 • Jan Jeppesen
 • Jan Munk
 • Lars Østergård
 • Morten Terstrup
 • Per Nielsen
 • Finn Jørgensen
 • Maibritt Zaar
 • Ralf Frederiksen
 • Stig Madsen
 • Finn Mathorne
 • Ole Thystrup
 • Jonna Madsen
 • Poul Nielsen
 • Jette Platou
 • Karina Møller