Måløv Badminton Club indkalder til ordinær generalforsamling år 2008

Torsdag d. 22. maj kl. 19.30
i klublokalet i Ny Måløvhal

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formændenes beretninger
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag:

  a. Bestyrelsen foreslår, at regnskabsåret ændres, således at det følger kalenderåret. Den nuværende regnskabsafslutning pr. 30. april falder sammen med både klubmesterskaber og klubfest, d.v.s. et tidspunkt med stor regnskabsmæssig aktivitet, og tidspunktet markerer ikke længere slutningen på sæsonen. En regnskabsafslutning pr. 31. december med generalforsamling i slutningen af februar, vil give bedre tid til at afslutte regnskabet.

  b. Bestyrelsen foreslår, at rabatten i kontingentet på kr. 75,- til medlemmer over 60 år afskaffes igen. Begrundelsen er, at personer over 60 år ikke generelt er mere økonomisk trængte end andre. Alternativt burde rabatten udvides til også at omfatte andre grupper (studerende, arbejdsløse etc.) men dette vil ikke være overkommeligt at administrere.

 6. Valg efter lovene, på valg er:

  Formand:
  Karsten Friis

  Formand for voksen/fælles
  Finn Mathorne

  Sekretær:
  Jette Platou

  Suppleanter:
  Ole Thystrup
  Niels Iversen , overtaget af Alf Johansen

  Udvalgsmedlemmer til Ungdomsudvalget:
  Kim Stålhøj
  Morten Randløv-Andersen

  Udvalgsmedlemmer til Seniorudvalget:
  Kristian Serup
  Jeanette Frederiksen

  Udvalgsmedlemmer til Voksen fællesspiludvalget:
  Jens Kjerte
  Jan Jeppesen
  Jan Munk
  Per Nielsen
  Morten Terstrup
  Thomas S Olsen
  Finn Jørgensen
  Pernille Pedersen

   

 7. Eventuelt

Sædvanen tro byder klubben på en bid brød og lidt til tørsten.