Referat af Generalforsamling i MBC den 24. maj 2007

Årets generalforsamling blev afholdt torsdag den 24. maj 2007 i cafeteriet i Ny Måløvhal.

Efter at formand Karsten Friis havde budt velkommen til de ca. 20 fremmødte medlemmer, blev Morten Tesrstrup valgt til dirigent og han kvitterede med at konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet.
Stemmetællere: Tine Mai Petersen og Jeanette Frederiksen.
Referent: Jette Platou.

Formændenes beretninger, (gengivet nedenfor) samt regnskab, blev enstemmigt godkendt.

Der var ingen indkomne forslag, dog skal nævnes, at der var indleveret et forslag om indtrædelse af support personer på kryds af udvalgene – det blev behandlet på bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen og det blev vedtaget, at det var nok at godkende forslaget på bestyrelsesmødet.

Support personerne vil blive valgt, når de nye udvalg har konstitueret sig.

Følgende blev valgt til bestyrelse og udvalg.

Eventuelt:

Ole Thystrup varetager fremover banespilsfordelingen.

Søren Larsen modtog vingave for sit arbejde som seniorformand.

Toni Madsen takkede klubben for gaven han og Jonna modtog i forbindelse med deres sølvbryllup.

Morten Terstrup erklærede generalforsamlingen for afsluttet og MBC var vært ved et mindre traktement, bestående af glimrende sandwichs, leveret af Rico fra Den Ny Måløvhals Cafeteria, samt øl og vand.

Bestyrelse og udvalg ser herefter således ud i sæson 2007/2008

Bestyrelse:

Ungdomsudvalg:

Seniorudvalg:

Voksenudvalg:

Bestyrelsens beretning.

Beretning for Ungdomsudvalget

Beretning for Seniorudvalget

Beretning for Voksen Fællesspil udvalget