Måløv Badminton Club indkalder til ordinær generalforsamling år 2006

Tirsdag d. 23. maj kl. 19.30
i klublokalet i Gl. Måløvhal

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formændenes beretninger
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg efter lovene:
  • Formand Karsten Friis genopstiller
  • Sekretær Mona B. Hansen genopstiller
  • Ungdomsudvalgsformand Tina Mai Pedersen stopper.
   Jesper Sonne opstiller som ny ungdomsudvalgsformand
  • Voksen fællesspilformand Finn Mathorne genopstiller
  • Suppleanter:
   • Ole Thystrup genopstiller
  • Udvalgsmedlemmer til Ungdomsudvalget:
   • Elin Jensen, Claus Fuldby og Tine Darger stopper
   • Torben Jensen og Anette Engblom genopstiller
   • Kim Stålhøj opstiller som nyt udvalgsmedlem
  • Udvalgsmedlemmer til Seniorudvalget:
   • Lasse Reimers, Tine Krag og Jeppe Krag stopper
   • Jeanette Frederiksen og Kristian Serup opstiller
  • Udvalgsmedlemmer til Voksen fællesspiludvalget:
   • Torben Toldam, Ivan Chang og Carsten Nøhr stopper
   • Per Nielsen, Jan Jeppesen, Jan Munk, Jens Kjerte, Morten Terstrup genopstiller
   • Pernille Pedersen, Thomas Spange og Finn Jørgensen stiller op
 7. Eventuelt

Sædvanen tro byder klubben på en bid brød og lidt til tørsten.