Måløv Badminton Club indkalder til ordinær generalforsamling år 2005

Torsdag d. 26. maj kl. 19.30
i klublokalet i Gl. Måløvhal

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formændenes beretninger
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg efter lovene. På valg er:
  • Næstformand Jakob Jespersen stopper. Nyvalg af Toni Madsen
  • Kasserer Birte Bachmann genopstiller
  • Seniorudvalgsformand Tue Micheelsen stopper. Nyvalg af Søren Larsen
  • Suppleanter:
   • Jette Platov genopstiller
   • Toni Madsen stopper (fortsætter som næstformand). Nyvalg af Ole Thystup
  • Udvalgsmedlemmer til Ungdomsudvalget:
   • Elin Jensen, Tine Darger og Claus F. Petersen genopstiller
   • Helle Hovmand stopper
   • Nyvalg af Sara Simonsen, Jesper Andersen, Benny Marfelt og Alf Johansen
  • Udvalgsmedlemmer til Seniorudvalget:
   • Jesper Nielsen genopstiller
   • Søren Larsen stopper (fortsætter som udvalgsformand)
   • Berit Qvist stopper
  • Udvalgsmedlemmer til Voksen fællesspiludval­get:
   • Toni Madsen, Ole Thystrup, Jette Platou, Ivan Chang, René Dornhoff genopstiller
   • Jakob Jespersen stopper
   • Nyvalg af Stig Madsen og Carsten Nøhr Rasmussen
 7. Eventuelt

Sædvanen tro byder klubben på en bid brød og lidt til tørsten.