Referat af Generalforsamling i MBC den 27. maj 2004

Årets generalforsamling blev afholdt torsdag den 27. maj 2004 i cafeteriaet i den Ny Måløvhal. Efter at formand Karsten Friis havde budt velkommen til de i alt 20 fremmødte medlemmer, blev Thomas Spange Olsen valgt til dirigent og han kvitterede med at konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet.

Formændenes beretninger, (gengivet nedenfor) samt regnskab, blev enstemmigt godkendt.
Foranlediget af spørgsmål fra salen lovede bestyrelsen at overveje pensionistkontingent.

Referent: Mona Hansen

Følgende blev valgt til bestyrelse og udvalg.

Bestyrelse og udvalg ser herefter således ud i sæson 2004/2005

Bestyrelse:

Ungdomsudvalg:

Seniorudvalg:

Voksenudvalg:

Bestyrelsens beretning.

Beretning for Ungdomsudvalget

Beretning for Seniorudvalget

Beretning for Voksen Fællesspil udvalget