Måløv Badminton Club indkalder til ordinær generalforsamling år 2004

Torsdag d. 27. maj kl. 19.30
i cafeteriet i Ny Måløvhal

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formændenes beretninger
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg efter lovene - på valg til bestyrelsen er:
 • Formand Karsten Friis
 • Sekretær Mona B. Hansen
 • Ungdomsudvalgsformand Tine Mai Pedersen
 • Voksen Fællesspil udvalgsforman Finn Mathorne
 • Suppleant Vagn Nielsen
 • Ungdomsudvalgsmedlem Anette Engblom og Jesper Sonne
 • Seniorudvalgsmedlem Tine Krag og Lasse Reimers
 • Voksen Fællesspiludvalgsmedlem  Jakob Jespersen, Jens Kjerte, Erik Raavig og Jan Jespersen
 1. Eventuelt

Sædvanen tro byder klubben på en bid brød og lidt til tørsten.

www.maalov.dk

mbc@maalov.dk