Referat af Generalforsamling i MBC den 22. maj 2003

Årets generalforsamling blev afholdt torsdag den 22. maj 2003 i klublokalet i Måløvhallen. Efter at formand Karsten Friis havde budt velkommen til de i alt 26 fremmødte medlemmer, blev Toni Madsen valgt til dirigent og han kvitterede med at konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet.

Stemmetællere blev Ole Thystrup og Torben (Oles far).

Referent: Mona Hansen

Formændenes beretninger, (gengivet nedenfor) samt regnskab, blev enstemmigt godkendt.

Følgende blev valgt til bestyrelse og udvalg.

Bestyrelse og udvalg ser herefter således ud i sæson 2003/2004

Bestyrelse:

Ungdomsudvalg:

Seniorudvalg:

Voksenudvalg:

Eventuelt:

Formanden påskønnede, at også mange banespillere er aktive i klubben og at de møder talstærkt op til generalforsamlingen

Tine huslede forsamlingen på at den nye Måløvhal bliver indviet på søndag den 25/5-03 kl. 10.00

Formandens beretning.

Beretning for Ungdomsudvalget

Beretning for Seniorudvalget (oplæst af Lasse Reimers i Tues fravær)

Beretning for Voksen Fællesspil udvalget