Referat af Generalforsamling i MBC den 16. maj 2002

Årets generalforsamling blev afholdt torsdag den 16. maj 2002 i klublokalet i Måløvhallen. Efter af formand Jan Rodtwitt havde budt velkommen til de i alt 23 fremmødte medlemmer, blev Tonni Madsen valgt til dirigent og han kvitterede med at konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet.

Stemmetællere blev Jonna Madsen og Ole Thystrup

Referent: Mona Hansen

Formændenes beretninger, (gengivet nedenfor), ændring af MBC's vedtængter samt regnskab , blev enstemmigt godkendt.

Følgende blev valgt til bestyrelse og udvalg:

Bestyrelse og udvalg ser herefter således ud i sæson 2002/2003:

Bestyrelse:

Ungdomsudvalg:

Seniorudvalg:

Voksenfællesspil:

Jan Rodtwitt og Jette Platou modtog begge gaver og   tak for deres indsats for klubben.

Formandens beretning.

Beretning for Ungdomsudvalget

Beretning for Seniorudvalget

Beretning for Voksen Fællesspil udvalget

Tale til Jan Rodtwitt