Måløv Badminton Club indkalder til ordinær generalforsamling år 2002

Torsdag d. 16. maj kl. 19.30
i klublokalet i Måløvhallen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formændenes beretninger
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg efter lovene - på valg til bestyrelsen er:
 • Formand / Jan
 • Næstformand / Karsten
 • Seniorudvalgsformand
 • Ungdomsudvalgsformand / Ischiel
 • suppleant / Lis Annette Tovgaard
 1. Eventuelt

Sædvanen tro byder klubben på en bid brød og lidt til tørsten.

www.maalov.dk

mbc@maalov.dk