Måløv Badminton Club indkalder til ordinær generalforsamling år 2001

Tirsdag d. 17. maj kl. 19.30
i klublokalet i Måløvhallen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formændenes beretninger
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg efter lovene - på valg til bestyrelsen er:
 • næstormand / Karsten
 • kasserer / Aase
 • voksenspil udv.formand / Annie
 • suppleant /
 1. Eventuelt

Sædvanen tro byder klubben på en bid brød og lidt til tørsten.

www.maalov.dk

mbc@maalov.dk